IDEAL PBX IP SANTRAL

Santral Özellikleri :
Karşılama, arama, transfer, bekletme, yönlendirme, çağrı grubu, çağrı toplama, paralel dahili, DID tanımlama gibi standart santral özelliklerinin tamamı.

Robot Operatör;  İdeal PBX üzerinde birden fazla robot operatör menüsü oluşturulabilir. Böylece IP Santrali birden fazla kurum için kullanmak mümkün olacaktır. Robot operatör web arayüzünden yönetilebilir.

Sesli Posta (Voice Mail); İdeal PBX, herhangi bir dahiliye ulaşılamadığı durumda, arayan kişinin sesli mesaj bırakmasına olanak sağlar, istenirse bu mesaj otomatik olarak mail ile ilgiliye yönlendirilebilir, ya da dahilinin sesli mesaj kutusundan dinlenilebilir.

Konferans Odası ;  Çoklu sesli konferans yapılması için birden fazla konferans odası oluşturulabilir. Aynı anda tüm odalarda birbirinden bağımsız konferans odası oluşturulabilir. Yapılan konferanslar kayıt altına alınabilir.

Adres Defteri;  İdeal PBX uyumlu telefonlarla da entegre edilebilen merkezi bir adres defterine sahiptir.

Raporlama; İdeal PBX gelen ve yapılan görüşmelerin detaylı raporlarını sunar.  departman ve dahili abone gruplarına kadar inen, yön dağılımlarını da içeren detaylara sahiptir.

Ses Kayıt ; İdeal PBX ile belirlenen dahililerin görüşme kayıtları alınabilir, yetki ölçüsünde raporlanması sağlanabilir.

 

 

IDEAL PBX CALL CENTER

Ideal PBX ile birbirinden bağımsız farklı kuyruklar oluşturabilirsiniz. Bu kuyruklara gelen çağrılar farklı operasyonları destekleyip ayrı raporlanabilir. Operatör çağrının geldiği kuyruğu, ekranından görüp bu doğrultuda çağrıyı yanıtlayabilir.

Kuyruk Yönetimi

Gelen çağrılar operatörler arasında yeteneklerine göre veya eşit dağıtım prensibine göre farklı şekillerde dağıtılabilir. Gelen çağrılar için çeşitli kuyruk stratejileri belirlenebilir.

Ideal PBX üzerinde robot operatör tanımlayabilir, web arayüzünden kolayca yönetebilirsiniz.

Farklı operasyonlar için farklı kuyruk tanımlamaları yapabilir, operasyona göre kuyruk anonsları kullanabilirsiniz.

Meşguliyet ve uzun bekleme durumlarında oluşturulan senaryoya göre çağrılar sesli posta kutusuna yönlendirilebilir.  Buna göre başarıya ulaşamamış gelen çağrı için bırakılan sesli mesaj, grup e-mail adreslerine veya sizin belirleyeceğiniz bir adrese ses dosyası olarak e-mail ile gönderilebilir.

Agent Yönetimi; Her temsilci bir kullanıcı adı ve şifreye sahiptir. Kendi kullanıcı adı ve şifresi ile herhangi bir telefondan çağrı karşılayabilir. Temsilciler  ekranlarında;

 • Gelen çağrı numarasını, bağlı bulundukları kuyrukları, konuştukları numaraları, kuyruklarında kaçan çağrıları, bekleyen çağrıları ve müsait operatör sayısını canlı olarak izleyebilirler ya da raporlayabilirler.
 • Operasyon sırasındaki performanslarını, login ve molada kalma sürelerini ve buna bağlı performans değerlerini görebilirler.
 • Operasyonda belirlenmiş molaları kullanarak çağrı akışını gerekli durumlarda durdurabilirler.

Supervisor Yönetimi;
Supervisor konumundaki kullanıcı tüm kuyruklardaki durumu ve agentların durumunu canlı olarak izleyebilir.  Araya girebilir, dinleyebilir. Arayan kişi duymadan temsilciye fısıldayabilir.

İdeal PBX Call Center uygulaması ile ek modül olarak mini crm ‘e  sahip olabilirsiniz. Bu ekranda eğer müşteri bilgileri daha önce  veritabanında kayıtlı ise çağrı geldiğinde müşteri bilgilerini ve daha önceki görüşmelerini içeren bir ekran açılır. Bu ekrandaki bilgiler doğrultusunda operatör çağrıyı karşılayarak gerekiyorsa ilgili değişiklikleri yapabilir.

Raporlama
Bir çağrı merkezinin operasyonuna ışık tutacak tüm temel raporlamalar Call center ile standart olarak sunulmaktadır. Sunulan başlıca raporlar;

 • Servis düzeyi raporları
 • Günlük ve saatlik çağrı raporları
 • Genel temsilci raporları
 • Süre analizli temsilci raporları
 • Duraklama süreleri raporları
 • IVR raporları
 • Gelen çağrı dağılım raporları

Ses Kayıt ve Yedekleme
Ideal PBX Call Center’da yapılan tüm görüşmelerin ses kayıtları ek bir donanım ve lisansa gerek olmadan alınabilmektedir.  Kayıtlı dosyalar yetkilendirilen kullanıcılar tarafından girilen bir arayüzden dinlenebilir.

Entegrasyon
İdeal PBX, çağrı merkezinizin asıl işlevini yürüten CRM uygulamalarıyla entegre olarak çalışabilir.  Belirli CRM uygulamaları ile entegre olunabildiği gibi özel olarak geliştirilen ve belli bir markaya bağımlı olmayan CRM uygulamaları ile de web servis api desteği ile entegrasyon yapılabilmektedir.

 • Çağrı gelişinde müşteri kartının pop-up olarak açılması
 • Çağrı gelişinde numara sorgusu ile çağrının belirlenen bir kuyruğa veya agenta otomatik olarak atanması
 • Ses kayıtlarına CRM ekranından erişim
 • Konuşma süre ve zaman bilgilerine CRM ekranından ulaşım
 • Numaraya göre kuyrukta önceliklendirme